Vereniging

Contact

Voornaam
Achternaam

Informatie voor makelaars en notarissen

Bij de laatste verkoop van een woning in onze wijk is er door vier verschillende partijen navraag gedaan bij het bestuur over de jaarstukken van de Vereniging van Eigenaren (VvE) e.d.

Wij hebben echter geen VvE maar een beheervereniging!

Er zit een juridisch verschil tussen een VvE en een beheervereniging.
In tegenstelling tot een VvE hoeft een beheervereniging geen reservefonds en een collectieve opstalverzekering te hebben.

Wij zijn als beheervereniging dan ook niet verplicht deze zaken te hebben en/of aan een notaris, makelaar of taxateur te overhandigen.

De verplichting tot de bijdrage aan de vereniging is voor onze woningen vastgelegd in het koopcontract van de woning.

De hoogte van de bijdrage is vastgesteld in ons huishoudelijk reglement en wordt door middel van de jaarlijkse ledenvergadering door de leden vastgesteld en beschreven.

Onze penningmeester kan indien gewenst met toestemming van de eigenaar van de woning informatie verschaffen over een eventuele betalingsachterstand van de eigenaar aan de vereniging. Wij zijn echter niet verplicht om inzage in onze boekhouding te geven aan derden.

De statuten van onze beheervereniging zijn tevens bij de notaris ingeschreven en op te vragen.

 

Terug in de tijd: 1998 – Project de Bomenweide

En zo stond het in 1989 in de brochure van Proper Stok:

“De Bomenweide”

Aan de noordzijde van het plan “De Melkweide”, gelegen tegen de Rijndijk, worden de 36 vrijstaande twee onder één kapwoningen van “De Bomenweide” gerealiseerd.
De zorgvuldig toegepaste architectuur zorgt ervoor dat “De Bomenweide” als de kroon van het gehele plan mag worden beschouwd.
De torens zullen worden gesitueerd in een prachtige, groene woonomgeving, welke zal bestaan uit, met diverse fruitboomsoorten voorziene graslanden.
Vanuit de slanke torens zal het mogelijk zijn een uniek uitzicht te verkrijgen over zowel de Rijn met haar uiterwaarden, als de ecologische zone welke centraal in het plan zal zijn gelegen.
Naast de opstelplaats van de auto welke is gesitueerd voor de woning, bevindt zich op de begane grond tevens de inpandige garage.
Daarnaast treffen we op de begane grond een royale entree en het toilet aan.
Vanuit de entree betreden we, middels een trap, de ruime eetkeuken welke zich op ca. 1 meter boven het entreeniveau bevindt.
De keuken biedt toegang tot het riante, zonnige terras.
Vanuit de keuken hebben we een directe kijk op de ca. 1,5 meter hoger aanwezige woonkamer.
Door deze split-level-werking zal de hoogte van de keuken (ca. 3,90 meter hoog), een uitermate ruimtelijke werking geven aan de woning.
Middels enorme glaspuien aan de achtergevel van de woning, is het mogelijk om vanuit de woonkamer een prachtig uitzicht te verkrijgen op het groene buitengebied.
Op de eerste verdieping treffen we naast drie royale slaapkamers en de uiterst complete en luxe afgewerkte badkamer, een separaat (tweede) toilet aan.
De vaste trap leidt ons naar de veelzijdige studio.
Deze studio biedt ruimte voor diverse invullingen, en een spectaculair uitzicht op de omgeving.

Brochure Proper Stok Bomenweide Heteren

Wat is een beheervereniging?

Wat is een beheervereniging?

Een beheervereniging wordt vaak opgericht als er sprake is van mandeligheid. De vereniging heeft als doel het beheren van alles wat met dit mandelige terrein te maken heeft.

Met een beheervereniging kan het niet meer voorkomen dat slechts één mede-eigenaar het onderhoud regelt en uit eigen zak betaalt om dit vervolgens te vorderen bij de andere mede-eigenaren.
Het onderhoud wordt namelijk door de beheervereniging geregeld.
Elke mede-eigenaar kan lid van deze vereniging worden en zo mee bepalen hoe het onderhoud wordt geregeld en wat de hoogte van de contributie (bijdrage in onderhoud) wordt.
Lid worden van de vereniging is niet verplicht, een lid heeft echter inspraak in wat er met het mandelig terrein gebeurd. Het bijdragen aan de kosten van het onderhoud is wel een verplichting van de huiseigenaar.

Het is belangrijk om de beheervereniging goed op te zetten zodat bestuur en leden weten dat zaken goed ingericht zijn en de verantwoordelijkheden bekend zijn.

Een beheervereniging is overigens niet het zelfde als een Vereniging van Eigenaren, want een beheervereniging is voor de wet een “gewone” vereniging.
Hierdoor kent een beheervereniging geen verplicht lidmaatschap, in tegenstelling tot een VvE.
De  beheervereniging kan de eigenaar die opzegt wel aan betalingsverplichtingen houden. Het e.a. kan zijn beschreven in een koopcontract.
Er zijn ook uitspraken van rechters te vinden die conflicten in dit soort zaken behandeld hebben.

Meer informatie over mandeligheid en beheerverenigingen staat bijvoorbeeld op de volgende internetpagina’s:
www.fiduciebeheer.nl/mandeligheid-en-de-beheervereniging
http://www.mandeligheid.nl/faq
Kamer van Koophandel – vereniging als rechtsvorm