Bomenkap Januari 2024

In november is het bestuur samen met Frank Ruinard door de wijk heen
gelopen als voorbereiding op de komende bomenkap in januari 2024.

Uitgangspunt voor de selectie is zoals altijd de status van de bomen en navolging van het door de bewoners vastgestelde beheerplan.
Hierbij wordt eerst gekeken naar gezondheid van de bomen, positie ten opzichte
van andere bomen en woningen. Inmiddels zijn er ook een behoorlijk
aantal bomen waarvan de wortels boven de grond uit gaan steken en zelfs op een enkele plek
de banden bij een oprit ontzetten. Op sommige plaatsen is het daarom nu noodzakelijk een of meer bomen te
kappen waardoor andere bomen juist moeten blijven staan.

Als er ruimte is wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
binnengekomen verzoeken van bewoners. Dat moet echter wel passen binnen
de mogelijkheden, waarbij het aanzicht van de wijk gewaarborgd moet
blijven. Er zal daarom binnen het beheerplan nooit ruimte zijn om aan alle verzoeken tegemoet
te komen.

Op basis van de gemaakte ronde is op advies van Ruinard besloten om in
januari 2024 een 8-tal bomen te kappen. Op de tekening is met de rode
stippen aangegeven om welke bomen het gaat. De kap zal waarschijnlijk
eind januari plaatsvinden en we zullen later terugkomen op de exacte
planning.

Voor de komende jaren voorziet het bestuur dat er waarschijnlijk meer
bomen gekapt zullen moeten gaan worden, waardoor er mogelijk ook iets
eerder dan gepland nieuwe bomen aangeplant zullen moeten worden.
Besluiten hierover zullen echter pas later in 2024 of 2025 genomen moeten worden.

Het bestuur

Link naar de tekening

Geef een reactie