Juridisch

Onderzoeksrapport: Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere?

Vorig jaar hebben twee studenten, werkzaam bij het Atelier Stedelijke Vernieuwing, een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van mandeligheid in Almere. Hierbij hebben zij vijf mandeligheden geanalyseerd.
Het College van Burgemeester en Wethouders wilde dat er een grootschalig onderzoek zou plaats vinden om het functioneren van alle mandeligheden in Almere in kaart te brengen.
Stephanie Elfert heeft dit als stageopdracht aangenomen.

Het rapport van Stephanie Elfert:
Onderzoek_mandeligheid__RAPPORT_.pdf