Centrumplan Heteren

Centrumplan Heteren

Het centrumplan Heteren is een verzameling van projecten in de kern Heteren.
Het doel van deze projecten is het vormen van een dorpshart voor Heteren.

De 1ste fase van dit plan is alweer enige tijd geleden afgerond. Dit betreft de Brede School, de sporthal en het zalencentrum de Bongerd.
Alle drie de voorzieningen zijn in 2011 in gebruik genomen.
De vrijgekomen locaties worden her-ontwikkeld.

De Raad van State heeft nu uitspraak gedaan over de ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan voor de 2e fase van het Centrumplan.
Die uitspraak is gedaan op 12 december 2012 in het voordeel van de gemeente, waardoor de plannen nu uitgevoerd kunnen worden.

De eerste stap die nu gezet gaat worden is het aanpakken van de Beemdhof.

beemdhof

Bron: http://www.overbetuwe.nl/Actueel/Projecten/Centrumplan_Heteren

Nieuwsbrief december 2012: http://www.overbetuwe.nl/dsresource?type=pdf&objectid=overbetuwe:48353&versionid=&subobjectname=

Geef een reactie