Plaatsing van (tijdelijke) bushaltes Steenovenlaan

Het volgende bericht kwam vanavond van OV Heteren.
Heeft niet direct wat met de werkgroep Bomenweide te maken, maar het heeft wel met onze wijk te maken, vandaar dat ik het bericht ook hier even plaats.

Beste buurtbewoners, betrokkenen,

Zoals jullie wellicht reeds gezien hebben, zijn afgelopen week de drempels op de Steenovenlaan aangepast en zijn tijdelijke haltes geplaatst.
Dit alles voor het gereedmaken van de gewijzigde route van buslijn 36, voorheen 76.
Per 9 december gaat de nieuwe dienstregeling van start.

Op youtube zijn de nieuwe routes en tijden door Breng OV in kaart gebracht :

Lijn 36 : Arnhem CS – Heteren

http://youtu.be/t783BTGQ9SE
http://youtu.be/NC1DTcWJxxl

Lijn 53 : Arnhem ’t Duifje – Wageningen Busstation

http://youtu.be/_WNGXANRv60
http://youtu.be/yBns-TBmTNo

Op de site van Breng OV is het mogelijk de tijden en dienstregeling in te zien : www.breng.nl

De reden voor het plaatsen van de tijdelijke haltes ligt in het feit dat de nieuwe haltes nog niet beschikbaar zijn en dat de gemeente de nieuwe haltes graag in goed overleg wil aanleggen.
Dit is namelijk het gevolg van een uitspraak tijdens de raadsvergadering op 28 juni 2011.
Na enige tijd stilte is er inmiddels meerdere malen contact geweest en zijn eerdere ontwerpen aangepast.
Overigens ligt de tijdelijke halte aan de zuidzijde van de Steenovenlaan niet op de uiteindelijke locatie, dit ter info.

In het eerste ontwerp zouden alsnog bomen gekapt moeten worden.
Uiteindelijk, en in goed overleg met de beleidsmedewerkers van de gemeente, hebben we kunnen voorkomen dat de aanleg van de haltes de laan-structuur en groen ingrijpend zouden aantasten.
Door de haltes verder uit het groen te plaatsen kunnen de bomen behouden blijven.
Als gevolg van het behoud van de bomen wordt op de locatie van de haltes de Steenovenlaan versmald, hetgeen ook snelheids-remmend zou moeten werken.
Dit als compensatie voor de verlaagde drempels.
In de bijlage worden beide haltes getoond.
De haltes worden ‘sober’ aangelegd. Dit betekent dat er geen abri wordt geplaatst.
Dit heeft te maken met de gewenste open structuur van de laan, het niet creƫren van ongewenste hangplekken en de te verwachten reizigersaantallen.
Wel worden er enkele fietsenklemmen geplaatst.
Verder wordt de halte volgens de gemeente aangelegd met het in acht nemen van de huidig geldende regels voor minder validen.
Vanuit het voet- en fietspad worden de haltes via een verhard pad toegankelijk gemaakt waarbij visueel gehandicapten worden ondersteund middels de ‘geleide tegels’.

Wanneer we het resultaat bekijken denken wij dat de gemeente een nette oplossing heeft gemaakt waarbij de groene laanstructuur van de Steenovenlaan zeker blijft bestaan.
Er vindt geen inbreuk plaats op de laan en het groen wordt minimaal aangetast.
Ook wordt het opheffen van de drempels gecorrigeerd door de versmalling.
Ten opzicht van de keerlus is dit het maximaal haalbare zoals wij het kunnen inschatten.

Graag horen wij indien er opmerkingen of aanmerkingen met betrekking tot de lay-out en opbouw van de haltes zijn.
Voor de goede orde : De positie van de haltes en de route van de lijn staan niet meer ter discussie; het gaat puur om de aankleding van de haltes.
Nogmaals, gezien de frequentie van de busdienst (lijn 36 : 2x per uur in 1 richting) en de bereikbaarheid van de westzijde van het dorp, denken wij dat dit een goede oplossing is.

Met vriendelijke groet,

namens OV Heteren,
Leslie Hendriks

Geef een reactie