Maandelijks archief: november 2013

Plas van Wijck binnen 8 jaar ontzand

De Gelderlander bericht vandaag over de plannen bij de Plas van Wijck : http://www.gelderlander.nl/regio/betuwe/heterense-plas-binnen-8-jaar-ontzand-1.4118062

In het artikel schrijft men dat de de Gemeente Overbetuwe in een reactie op de inspraakprocedure heeft laten weten dat de plas in maximaal 7 jaar volledig ontzand wordt.
Uiterlijk in 2017 dienen deze werkzaamheden te beginnen.
Het plan is, zoals bekend, om de plas en het omliggende gebied een recreatieve functie te geven.

De gemeente weerlegt volgens de Gelderlander de vrees voor verkeersoverlast omdat de plas straks vooral een lokale recreatiefunctie zal hebben waarbij verwacht wordt dat inwoners te voet en op de fiets komen.

Anderzijds komt de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg voor de ontzander op minstens 150 meter van bestaande woningen te liggen.
Ook het lawaaioverlast van de ontzandingsmachines zal binnen de norm blijven en ’s nachts en op zondag wordt er niet gewerkt.
Daarnaast komt de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg (de huidige weg naar de steenfabriek komt te vervallen) op minstens 150 meter van bestaande woningen te liggen.

plasvanwijck

Zie ook het antwoord van de gemeente Overbetuwe op een vraag tijdens de algemene ledenvergadering van 03-09-2013:
Vraag:  
 Op de tekening van het ontwerp voor de Plas van Wijck staat er een doorgang vanaf de Steeg naar onze wijk. Verzoek om dit na te vragen bij de gemeente, wij willen dit liever afgesloten houden.
 Antwoord:
 De gemeente heeft op dit moment geen plannen om de doorgang te realiseren. De Steeg ligt ook op particulier terrein.
 De begrenzing van het plangebied Randwijkse Waarden ligt bij de dijk. De Steeg maakt geen onderdeel uit van het plan.
 Er is op tekening slechts aangegeven hoe de Randwijkse Waarden toegankelijk zijn of kunnen worden gemaakt vanuit het dorp.

Bronnen: de Gelderlander en Gemeente Overbetuwe.
Meer informatie:
Brochure
Eindverslag Inspraak
Ontwikkelingsplan Randwijkse Waarden
Detail-uitwerkingen
Tekening Randwijkse Waarden DO [blad 1 van 2]
Tekening Randwijkse Waarden DO [blad 2 van 2]
Inrichtingsplan recreatie/ecologische verbinding

Bericht in de Gelderlander: verplichting voor leifruit in Heteren vervalt

07 november 2013 Laatste update: 07 november, 17:02

HETEREN – Bewoners van de Hoge en Lage Riem in Heteren worden niet verplicht het leifruit in het clustergroen in stand te houden.
Dit clustergroen wordt vanaf 1 januari 2014 gemeenschappelijk terrein van de 36 woningen.

De bewoners worden samen eigenaar van het perceel grond en onderhoudsplichtig.
Dat is in de akte van levering van deze woningen in 2000 vastgelegd.
Ook staat daar in dat de bewoners verplicht zijn het gazon, de bomen en het leifruit in stand te houden.

Zorg en aandacht
Dat laatste levert problemen op. Om leifruit goed te laten groeien, is veel zorg en aandacht nodig.
Een aantal bewoners heeft daar geen tijd voor en zin in.
Daarnaast zijn sommige fruitsoorten die er nu staan, zoals abrikoos en perzik, niet geschikt om daar te groeien.

Plicht
De gemeente wil nog een laatste keer leifruit inplanten bij de bewoners die dit graag willen.
Vanaf 1 januari wil de gemeente de instandhoudings- en herplantingsplicht laten vervallen.

Bron: De Gelderlander 2013 ©