Luchtfoto’s Bomenweide van Wouter Hamstra

Wouter Hamstra zond ons deze mooie luchtfoto’s van onze huizen op de Bomenweide in Heteren.

Wouter schreef dat hij deze foto’s in september samen met een vriend en zijn nieuwe drone heeft gemaakt. Zij stonden met de afstandsbediening op de dijk, bovenaan de stenen trap vanaf ons wijkje.
Als je goed kijkt kun je ze daar op sommige foto’s zien staan.

Wanneer je met de rechtermuisknop op de foto’s in het pop-up venster klikt, kun je deze ook in groot formaat downloaden.

Wouter bedankt!

Informatie voor makelaars en notarissen

Bij de laatste verkoop van een woning in onze wijk is er door vier verschillende partijen navraag gedaan bij het bestuur over de jaarstukken van de Vereniging van Eigenaren (VvE) e.d.

Wij hebben echter geen VvE maar een beheervereniging!

Er zit een juridisch verschil tussen een VvE en een beheervereniging.
In tegenstelling tot een VvE hoeft een beheervereniging geen reservefonds en een collectieve opstalverzekering te hebben.

Wij zijn als beheervereniging dan ook niet verplicht deze zaken te hebben en/of aan een notaris, makelaar of taxateur te overhandigen.

De verplichting tot de bijdrage aan de vereniging is voor onze woningen vastgelegd in het koopcontract van de woning.

De hoogte van de bijdrage is vastgesteld in ons huishoudelijk reglement en wordt door middel van de jaarlijkse ledenvergadering door de leden vastgesteld en beschreven.

Onze penningmeester kan indien gewenst met toestemming van de eigenaar van de woning informatie verschaffen over een eventuele betalingsachterstand van de eigenaar aan de vereniging. Wij zijn echter niet verplicht om inzage in onze boekhouding te geven aan derden.

De statuten van onze beheervereniging zijn tevens bij de notaris ingeschreven en op te vragen.

 

Container opstelplaats thv Hoge Riem 41 verwijderd

Vandaag is de container opstelplaats ter hoogte van de Hoge Riem 41 verwijderd.

opstelplaats_verwijderen_02

De opstelplaats bij de Lage Riem 36 is aangepast zodat het duidelijker is dat het geen parkeerhaven betreft.

opstelplaats_verwijderen_01
Wij hopen hiermee dat overlast van de containers en het stuk rijden van het gras een stuk minder wordt.
De bewoners die normaal gesproken gebruik maken van de opstelplek bij de Hoge Riem 41 kunnen hun containers in het vervolg plaatsen ter hoogte van Hoge Riem nummer 7, voor het transformatorhuisje van Liander.

opstelplaats-markering

Deze week beginnen de maaiwerkzaamheden

Ruinard Hoveniers heeft aangegeven dat ze eind van deze week al starten met de maaiwerkzaamheden vanwege het mooie weer.

Het zou fijn zijn als er tijdens het maaien zo min mogelijk speeltoestellen en andere zaken op het grasveld staan zodat er ongehinderd gemaaid kan worden. Vanzelfsprekend houd Ruinard rekening met obstakels en kinderen zoals afgesproken.

grasmaaierrace

Als er vragen of opmerkingen zijn voor of na het maaien dan horen wij dat graag!

Lees meer in de nieuwsbrief van het eerste kwartaal 2014 (eerst inloggen).

Werkzaamheden aan leifruit en container opstelplaats

Bij een groot aantal woningen zijn inmiddels nieuwe fruitboompjes geplaatst en leidraden vernieuwd.
aanplant-leifruit-01
Er zijn echter ook nog een aantal plekken waar eerst oud leifruit verwijderd moet worden en er dient nog een grotere boom verwijderd te worden.
Ik zou willen vragen om zelf de status goed in de gaten te houden en eventuele opmerking tijdig door te geven.

Navraag bij de gemeente leerde dat er vorige week overleg met de wegbeheerder is geweest.
De verdere werkzaamheden aan de containeropstelplaats zal waarschijnlijk ergens in maart gaan plaatsvinden.
Het is nu erg nat en de winter komt er waarschijnlijk ook nog aan.
De beheerder stemt dit ook af met groenbeheer, omdat die de grond van de opstelplaats dan netjes moet inzaaien.

Plas van Wijck binnen 8 jaar ontzand

De Gelderlander bericht vandaag over de plannen bij de Plas van Wijck : http://www.gelderlander.nl/regio/betuwe/heterense-plas-binnen-8-jaar-ontzand-1.4118062

In het artikel schrijft men dat de de Gemeente Overbetuwe in een reactie op de inspraakprocedure heeft laten weten dat de plas in maximaal 7 jaar volledig ontzand wordt.
Uiterlijk in 2017 dienen deze werkzaamheden te beginnen.
Het plan is, zoals bekend, om de plas en het omliggende gebied een recreatieve functie te geven.

De gemeente weerlegt volgens de Gelderlander de vrees voor verkeersoverlast omdat de plas straks vooral een lokale recreatiefunctie zal hebben waarbij verwacht wordt dat inwoners te voet en op de fiets komen.

Anderzijds komt de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg voor de ontzander op minstens 150 meter van bestaande woningen te liggen.
Ook het lawaaioverlast van de ontzandingsmachines zal binnen de norm blijven en ’s nachts en op zondag wordt er niet gewerkt.
Daarnaast komt de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg (de huidige weg naar de steenfabriek komt te vervallen) op minstens 150 meter van bestaande woningen te liggen.

plasvanwijck

Zie ook het antwoord van de gemeente Overbetuwe op een vraag tijdens de algemene ledenvergadering van 03-09-2013:
Vraag:  
 Op de tekening van het ontwerp voor de Plas van Wijck staat er een doorgang vanaf de Steeg naar onze wijk. Verzoek om dit na te vragen bij de gemeente, wij willen dit liever afgesloten houden.
 Antwoord:
 De gemeente heeft op dit moment geen plannen om de doorgang te realiseren. De Steeg ligt ook op particulier terrein.
 De begrenzing van het plangebied Randwijkse Waarden ligt bij de dijk. De Steeg maakt geen onderdeel uit van het plan.
 Er is op tekening slechts aangegeven hoe de Randwijkse Waarden toegankelijk zijn of kunnen worden gemaakt vanuit het dorp.

Bronnen: de Gelderlander en Gemeente Overbetuwe.
Meer informatie:
Brochure
Eindverslag Inspraak
Ontwikkelingsplan Randwijkse Waarden
Detail-uitwerkingen
Tekening Randwijkse Waarden DO [blad 1 van 2]
Tekening Randwijkse Waarden DO [blad 2 van 2]
Inrichtingsplan recreatie/ecologische verbinding